top of page

Mindfulness

  • 1
  • 700 svenska kronor
  • Location 1

Beskrivning av tjänsten

Mindfulness är att var uppmärksam i ögonblicket men utan att värdera det. Man tränar sin medvetenhet genom att observera sina tankar och vad som händer i sin kropp utan att döma eller värdera om det är bra eller dåligt. Man tränar också på sin acceptans för sig själv och andra utan att försöka förändra, men genom att släppa taget om det som vi inte kan styra över och som behöver släppas. Det har gjorts många studier på Mindfulness och man använder Mindfulness i vården och inom psykiatrin bla som stressrehabilitering. Det kan ge många goda effekter som: Lägre stressnivåer, minskad ångest och oro, smärtreducerande, sänkt blodtryck, bättre koncentration och fokus mm. Mindfulness kan kombineras i en behandling med healing eller samtal. Den bokas då som en kombinations behandling.


Kontaktuppgifter

  • 0707122701

    sylvieasko@hotmail.com


Tjänstsida: Bookings_Service_Page
bottom of page